Thursday, April 2, 2009

Bengkel

Penulisan Teknikal Eksekutif Felda pada September 2004, anjuran DBP dan Felda Holding sdn. Bhd., di Hotel Residen, Bangi, Selangor.
(Penatar)
Bengkel Penulisan dan Penerbitan pada 13 -17 Disember 2004, anjuran Perpustakaan Negara Malaysia di Menara TH Selborn, Kuala Lumpur.
(Penatar)
Bengkel Pembelajaran Berpusatkan Pelajar pada 28 Disember 2004 - UPM.
(Peserta)
Bengkel /Kursus Penulisan Profesional, anjuran Pusat Pemajuan Profesional (PACE), UPM dan Badan Pencegah Rasuah di Maktab Latihan Polis, Kuala Kubu Baharu pada 6 - 7 September 2005.
(Penatar)
Bengkel Pengurusan Tatatertib pada 14 - 15 Disember 2005 di Dewan Zaaba, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM.
(Peserta)
Bengkel Learning Outcomes Initiatives 1 pada 15 - 16 Februari 2006 di Bilik Seminar 1-3, Fakulti Ekologi Manusia, UPM.
(Peserta)
Bengkel Learning Outcomes Initiative 2 pada 22 - 23 Mac 2006 di Bilik Seminar, Blok B, Fakulti Kejuruteraan, UPM.
(Peserta)
Lokakarya Teori dan Kaedah Penyelidikan Linguistik -- ( Prof. Dr. Bernd Nothofer, Ketua Pusat Pengajian Asia Tenggara, Universiti Frankfurt, Jerman)) pada 12 - 19 September 2006 anjuran Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi(FBMK), UPM pada 12 - 19 September 2006.
(Peserta)
Bengkel Penulisan Laporan pada 1 - 5 Mac 2007 anjuran Jabatan Penerangan Malaysia di Hotel Kondo Istana, Langkawi, Kedah.
(Penatar)
Bengkel Penulisan Punca Ketidakpatuhan pada 5 September 2007 di Bilik Seri Amar, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), UPM (juruaudit dalaman) ISO)
(Peserta).
Bengkel Penulisan Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan pada 11 Jun 2008 di Bilik Seri Amar, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), UPM.
(Peserta)

No comments: