Thursday, April 2, 2009BIDANG PENGAJARAN

BBM 3401 : Bahasa Melayu Tinggi
BBM3207: Perkamusan


BBW 3401 : Analisis dan Penyuntingan Teks


BBW 3402 : Perekaan dan Penerbitan


BBW 3404 : Penulisan Laporan, Berita dan Rencana


KOM 5517 : Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan - pascasiswazah


BLM 1053 : Bahasa Melayu Pengurusan (PJJ UUM)


Komunikasi Perniagaan/Core Abilities


Bahasa Melayu untuk Pelajar Asing


Bahasa Melayu Korporat
BIDANG PROFESIONAL


i. Kewartawanan (penulisan berita dan rencana dll).


ii. Penulisan Profesional dan Teknikal (laporan, teks ucapan, minit mesyuarat, surat rasmi dan memo, kertas cadangan/ilmiah, dokumen rasmi kerajaan/organisasi dan lain-lain.

iii. Bahasa Melayu dalam Pengurusan/Pentadbiran/Organisasi.

iv. Penerbitan, perekaan dan percetakan.

v. Komunikasi Massa, Komunikasi Perniagaan, Komunikasi Korporat dan Core Abilities.

vi. Reka bentuk dan Grafik.

vii Penyuntingan teks (copyediting and substantive editing).

viii. Penyeliaan dan penilaian tesis/disertasi/manuskrip/buku/karya non-fiksyen dan lain-lain.

No comments: