Thursday, April 2, 2009

SEMINAR

Konferen / Seminar The 15th Biennial Conference of the World Communication Association anjuran FBMK dan World Communication Association pada 27 Jun 1999 - 2 Julai 1999 di Palace of Golden Horses, Sri Kembangan, Serdang.
(AJK)
Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa Melayu untuk Penutur Asing pada 22 -23 Julai 2004 di Dewan Persidangan Pusat Pendidikan Luar,UPM.
(Peserta)
Seminar Kisah Melaka 1511 pada 27 Julai 2004 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC), Air Keroh, Melaka.
(Peserta)
Seminar Penyelidikan Bahasa, Sastera, Budaya dan Komunikasi pada 17 - 19 Januari 2005 di UPM.
(Peserta)
Seminar Penyelidikan Bahasa dan Sumbangan Majalah dalam Penyebaran Hasil Penyelidikan Bahasa anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK dengan kerjasama Bahagian Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 28 Mei 2005.
(Peserta)
Seminar dan Pameran Warisan Melayu dan Peribumi pada 13 September 2005 di Dewan Persidangan Pusat Pendidikan Luar, UPM.
(Peserta)
Seminar Nilai Murni Peringkat UPM pada 22 Disember 2005 di Dewan Persidangan Pusat Pendidikan Luar (IDEAL), UPM.
(Peserta)
Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Ke-2 anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Warisan serta Dewan Bahasa dan Pustaka pada 24 - 25 Januari 2006 di Dewan Persidangan, Pusat Pendidikan Luar, UPM.
(Pembentang kertas kerja yang berjudul Retorik Kewartawanan dalam Konteks Keperkasaan dan Kelestarian Akar Budaya Melayu).
Seminar Melayu Mahawangsa pada 18 Julai 2006 di Dewan Persidangan, Pusat Pendidikan Luar, UPM. (AJK Pameran dan Dokumentasi)
Seminar Linguistik dan Bahasa Melayu II anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), UPM, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), BBSM dan KeKKWa pada 7 - 8 September 2006 di DBP, Kuala Lumpur.
(AJK Pendaftaran dan penulis kertas kerja bersama Prof. Madya Dr. Haji Arbak Othman berjudul "Maklumat Leksikal dalam Struktur Kasus dan Argumen dalam Penulisan Berita")
Seminar dan Pameran Penyelidikan pada 16 - 19 Oktober 2006 anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), UPM .
(Pembentang kertas kerja berjudul " Kata Pinjaman dalam Berita Utama Akhbar Berita Harian (1957-1999").
Seminar Memartabatkan Budaya Bangsa Melalui Penulisan Media dan Perhubungan Awam pada 30 Januari 2007 anjuran Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), kawasan Selatan dan Universiti Teknologi Mara (UITM, cawangan Melaka di Hotel Legacy, Melaka.
(Pembentang kertas kerja berjudul ’Penulisan Retorik Kewartawanan Melayu dalam konteks Pemerkasaan Martabat Budaya Bangsa’).
Seminar Kebangsaan Bahasa dan Linguistik Melayu yang bertema ’Profesionalisme Guru Bahasa Melayu dalam Pendidikan Era Globalisasi’ pada 8 Mac 2007 anjuran pelajar Master Bahasa Melayu, (BBM 5600 : Seminar Bahasa Melayu ) dan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM.
(Peserta)
Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Kali ke-4 pada 11 -12 November 2008 anjuran Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), UPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia
(Ketua AJK Buku Program/Cenderamata dan Hadiah serta Pengerusi Pembentangan Kertas kerja, dan peserta seminar).

No comments: